ให้ยอดอนุมัติสูง 120% รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้

วงเงินสูงสุด 5ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี หรือรวมการผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือยังผ่อนชำระอยู่ก็สามารถกู้ได้
 • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นชาวไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.8%ต่อปี
 • ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 9.65%ต่อปี

  เงื่อนไขการให้บริการ

 • ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
 • รถยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 • ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า
 • สมัครเลย