ขั้นตอนการสมัคร

สมัครขอสินเชื่อรถยนต์ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้้

1.กรอกรายละเอียดในหน้าเว็บแล้วรอทางเราติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดหรือนัดเซ็นสัญญา หรือจะติดต่อทาง Line ID: d-credit ก็ได้

2.ขั้นตอนการเซ็นสัญญา เอกสารที่ใช้ดังนี้
เอกสารบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตร ประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนรถ
4 ชุด
4 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
เอกสารเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตร ประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองกิจการ/ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท
 • สัญญาเช่าร้าน/ออฟฟิต
 • เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจ เช่น บิลซื้อ/บิลขาย หรือสัญญาว่าจ้าง เป็นต้น
 • สำเนาทะเบียนรถ

4 ชุด
4 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

3.หากสัญญาผ่านการอนุมัติ ทางดีเครดิตจะนัดลูกค้าเพื่อเซ็นเอกสารในการปิดเล่ม โดยการปิดเล่มนั้น เล่มทะเบียนรถจะกลับมาเป็นชื่อของผู้ทำสัญญา(เจ้าของรถ) และผู้ทำสัญญาจะต้องเซ็นเอกสารรับโอน ให้กับทางเราด้วย จึงจะสามารถปิดเล่มได้

4.หลังจากที่่ทางเราดำเนินการปิดเล่มให้แล้ว เล่มทะเบียนรถจะถูกจัดส่งมาให้ที่ไฟแนนซ์ ที่ลูกค้ายื่นขอสินเชื่อ จากนั้นไฟแนนซ์จะดำเนินการโอนรถเสร็จแล้วถึงจะโอนเงินให้กับทางลูกค้า

สมัครขอสินเชื่อรถยนต์