สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก ให้วงเงินสูง รถไม่ต้องจอด

สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก ให้วงเงินสูง สมัครง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
รถไม่ต้องจอด รถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้

สำหรับสินเชื่อรถยนต์ให้วงเงินสูงสุดถึง 100% ของมูลค่ารถ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-อายุ 20- 60 ปี
-สัญชาติไทย
-เป็น พนักงานบริษัท หรือเจ้าของกิจการ

เอกสาร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
4. สลิบเงินเดือน(เดือนล่าสุด)หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้
/หนังสือรับรองสำหรับเจ้าของกิจการ
5. สำเนาทะเบียนรถ
6. แผนที่บ้าน และ ที่ทำงาน

สนใจสมัคร คลิกที่นี่